Wczytuję dane...
Reklamacje

§ 1

Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie po zgłoszeniu ich mailowo na adres reklamacje@grybezpradu.eu  

§ 2

Reklamacje mogą wynikać z:

a.     niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem,

b.     uszkodzeń powstałych w transporcie towaru od P.H. ROKR do klienta,

c.     usterek dostarczonego towaru (np. towar zepsuty, brak elementów, niepełnowartościowy).

§ 3

Reklamacje wynikające z:

a.     niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem,

b.     uszkodzeń powstałych w transporcie towaru od P.H. ROKR do klienta

są rozpatrywane jeżeli zostały zgłoszone w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania towaru przez klienta. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 4

Przesyłając zgłoszenie klient podaje powód reklamacji i opis usterki. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń towaru powstałych w czasie transportu, do zgłoszenia należy dołączyć:

a.     poprawnie wypełniony przez kuriera, w dniu otrzymania uszkodzonego towaru, protokół szkody (należy zaznaczyć w nim pola dotyczące uszkodzeń opakowania zewnętrznego),

b.     data na protokole szkody musi być identyczna z datą dostawy,

c.     zdjęcia przedstawiające uszkodzone produkty, a w szczególności uszkodzenia jakim uległo opakowanie zewnętrzne (karton w który zapakowano towar na czas transportu),

d.     informację o numerze pakowacza podaną na fakturze sprzedaży dołączonej do przesyłki.

§ 5

Przy składaniu reklamacji kupujący powinien podać preferowany sposób załatwienia reklamacji (wymiana , obniżenie ceny, naprawa).

§ 6

Towar będący przedmiotem reklamacji należy zwrócić do firmy P.H. ROKR wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Działem Reklamacji naszej firmy (e-mail: reklamacje@grybezpradu.eu).

§ 7

Klient jest zobowiązany do odesłania towaru i dopilnowania, aby na czas transportu został należycie zabezpieczony, tj. w sposób ograniczający prawdopodobieństwo powstania nowych uszkodzeń.

§ 8

Dział Reklamacji P.H. ROKR każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności odesłanych towarów z danymi zawartymi w zgłoszeniu i protokole reklamacyjnym.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

§ 9

Uznana przez P.H. ROKR za zasadną reklamacja zostaje zrealizowana na jeden ze sposobów:

a.     wymiana towaru na produkt pełnowartościowy,

b.     naprawa,

c.     obniżenie ceny w wymiarze proporcjonalnym do występującej wady towaru,  

d.     dosłanie przez P.H. ROKR brakujących elementów.  

Wymiana, naprawa i dosłanie brakujących elementów towaru odbywa się na koszt P.H. ROKR.

§ 10

Reklamacji nie podlegają:

a.     wady zgłoszone przez klienta będące w rzeczywistości cechą fabryczną reklamowanego produktu,

b.     towary, którym minął okres gwarancji producenta,

c.     towary, w przypadku zakupu których minął rok od daty zakupu potwierdzonej wystawioną fakturą sprzedaży,

d.     uszkodzenia mechaniczne,

e.     naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji,

f.      uszkodzenia towarów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu towaru od Klienta do Działu Reklamacji P.H. ROKR.

§ 11

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:

a.     reklamowany towar nie został zakupiony w firmie P.H. ROKR,

b.     odesłanie towaru do P.H. ROKR nie zostało poprzedzone zgłoszeniem reklamacyjnym lub nie zawiera protokołu reklamacyjnego,

c.     stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru,

d.     brakuje oryginalnego opakowania towaru.

§ 12

Termin i sposób rozpatrzenia reklamacji zostanie podany klientowi nie później niż 7 dni od dnia przyjęcia towaru do reklamacji.

§ 13

W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt 
z naszym Działem Reklamacji, e-mail: reklemacje@grybezpradu.pl

 

I-SZOP.pl - wyszukiwarka gier planszowych, porównywarka cen, gry planszowe, RPG, karciane, kolekcjonerskie, figurkowe i bitewne